<sub id='OpIr'></sub>

  传染

  3.0

  主演: 威廉·麦克纳马拉  Wayno  Sanchez  Katyia  Shurkin  Fabián  Valle  Marcelle  Bowman  Johnny  Tabor  Neko  Sparks  Dyami  Thomas  Robert  Dean  Jack  Lutz  Kenneth  McGlothin  Eric  Young  Sabrina  Gomez  Kevin  Friesen  Adam  Ostland 

  导演:

  传染 在线播放

  传染 在线播放

  传染

  美军为了反恐研制出一种“真理”病毒,能够让人说真话。但是病毒注入后48小时开始发生变异,感染者无一生还,一场“大传染”正蔓延开来。这时,一位教授带领学生误入病毒感染区,一场无声战役正在打响…… 详情

  猜你喜欢

  影片评论

   <sub id='OpIr'></sub>